Kiitokset sekä valtuustokollegoille että kaupunginhallinnolle päättyvän vuoden hyvästä hoidosta ja tulevan vuoden valmistelusta. Vuosi ei liian helppo ole ollut, mutta kriisin keskellä on löydetty yhteinen sävel siihen, miten tulevaisuutta soitamme.

Vuoden 2021 talousarviosta joitakin huomioita vihreästä näkökulmasta:

Koulujen osalta käyttötalous ja toiminta on tavanomaista. Satsaukset koulutukseen näemme ennen kaikkea ensi vuosien investoinneissa.

Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnitelmaa aikaistetaan. Kasvava kaupunginosa tarvitsee palvelunsa hyvissä tiloissa.

Kulttuurin tukemisessa pieni mutta tärkeä muutos on kulttuurikeskusten vuosiavustussumman korotus. Vuosiavustusten kokonaissumma on pysynyt vuosia samana, vaikka kaupunkiin on syntynyt kaksi uutta kulttuurikeskusta, sirkustaiteen keskus Näyttämö ja muun muassa monipuolista lastenkulttuuria tarjoava kulttuurikeskus Siihtala. Tällä korotuksella saadaan vastattua kasvaneeseen tarpeeseen. 

Liikuntapalveluissa lisättiin yhteistuumin rahoitusta Urheiluakatemian toimintaan sekä Lykynlammen ja Pärnävaaran vuokramenoihin, nämäkin sangen merkittäviä resurssointeja. 

Isoista kulueristä maksuosuudet Siun sotelle on se, johon valtion tukitoimet ovat vaikuttaneet eniten. Koronakriisiä on hoidettu ja välillä sote-organisaatiomme käy tiukilla, varsinkin henkilöstön riittävyydessä on riskinsä, jos tilanne pahenee. Taustalla tässä sote-kuntayhtymässämme rakenteelliset uudistukset jatkuvat. Kunnat laittavat lisää, alijäämät katetaan ensi vuonna.

Joskus politiikka on kaupungissa valitun pitkän linjan puolustamista, näin osaltamme kaupunkirakenteen puolella. Penttilänrannan venesataman perusrakenteiden rakentaminen mahdollistaa Penttilänrannan seuraavan vaiheen. Se taas on kaupunkirakenteen tiivistämistä ja sitä myötä liikennetarpeen vähentämistä ja Joensuun vetovoimaisuuden lisäämistä. 

Pyöräilyn edistämiseksi lisätään talvikunnossapitoa B-luokan pyöräteillä, jotta yhä useammalla kaupunkilaisella olisi kotikadullaan sujuva alku työ- tai koulumatkalleen. Pitkät kaupunginosien väliset pyöräilyn laatukäytävät ovat jo olleetkin hyvässä hoidossa.

Joukkoliikenteen matkamäärät olivat ennen koronaa edelleen nousussa. Ensi vuosi on budjetoitu sen mukaan, että matkustajamääriä saataisiin palautettua noin 90 prosenttiin viimevuotisesta tasosta. Nyt syksyllä päästiin joillakin viikoilla noin 80 prosenttiin, mutta kiihtymisvaiheessa taas laskenut. Talousarvio sisältää myös maininnan 3 miljoonan matkan tavoitteesta kestävän liikenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Merkittävä on myös linjaus siitä, että 90 % valmistuneista asunnoista sijoittuu keskustan kaupunginosiin tai enintään 300 m etäisyydelle joukkoliikenteen pääreiteistä.

Lipputulot on talousarviossa huomioitu eri lailla eri hallintokunnissa. Joukkoliikenteen osalla koronan vaikutus lipputuloihin on budjetissa huomioitu ja ensi vuodelle tuloarvio on alempi kuin normaali. Kulttuurin ja liikunnan lipputuloissa samaa arviota ei ole tehty. Tämä johtaa siihen, että ensi vuoden aikana hyvin todennäköisesti arviota joudutaan korjaamaan ja mielestämme oikea tie ei silloin ole leikata kulttuurin ja liikunnan kuluista.

Koronan vuoksi työllisyys ei ole kehittynyt suotuisampaan suuntaan, ja tuloksia mm. Luotsin toiminnasta on odotettavissa paremmin ensi vuonna.

Joensuun hiilineutraaliksi 2025 mennessä on kunnianhimoinen tavoite ja kuitenkin realistinen. Ympärillämme muualla Suomessa ja Euroopassa kaupungit tekevät omia toimiaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Joensuu on aikataulussa, kun tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen, muut myöhässä. Ilmasto-ohjelman toteuttaminen varmasti aikataulussa vaatii toimien tehostamista. Samoin toimien seuranta voisi olla avoimempaa ja ajantasaisempaa, kuten Helsingin kaupungin ilmastovahdissa. Ilmasto-ohjelman päivittäminen on tulevana vuonna edessä. Loput toimet ja tie kompensaatioihin on suunniteltavana. Siksi esitimme ja – kiitos kaikki ryhmät – olemme saamassa täysipäiväisen ilmastokoordinaattorin. 

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa. 

Jos tästä koronasta oikeinpäin ensi syksynä rokotteiden myötä ulos tullaan, meillä kaupunki, 1 jonka oma organisaatio on kestänyt kriisin, 2 jonka työpaikat menestyvät, ilmastotoimillaan menestyvää teollisuutta ja korkeakoulutukseen pohjautuvaa palvelutuotantoa, ja 3 etäisyyden pito vuoden ajan tuo elävän kaupunkikulttuurin läheisyyden takaisin.