Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat, että kunnat tarjoaisivat ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille. Väestöliitto suosittelee maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn (pillerit, rengas, kierukka, implantaatti, kondomit) alle 25-vuotiaille helsinkiläisille ja helsinkiläisten oppilaitosten opiskelijoille. Siun soten valmisteluun osallistunut palvelupakettityöryhmä on esittänyt seksuaalineuvontaan yhdistettyä maksutonta ehkäisyä alle 23-vuotiaille.

Lieksan nuorisovaltuusto on tehnyt vuonna 2017 aloitteen alle 25-vuotiaiden ilmaisesta ehkäisystä ja Siun sote ilmoitti vastauksessaan, että vuonna 2018 voitaisiin käynnistää talousarvion puitteissa kokeilu maksuttomasta ehkäisystä ja että Lieksa voisi olla kokeilualuetta. Talousarvio ei kuitenkaan sisältänyt määrärahaa kokeiluun, joten sitä ei aloitettu. Siun sote on laatinut tänä vuonna viranhaltijatyönä selvityksen maksuttoman ehkäisyn toteuttamisesta alle 25-vuotiaille Siun soten alueella. Selvityksen mukaan maksuttoman kondomi-, e-pilleri- ja kierukkaehkäisyn tarjoaminen 14–24 -vuotiaille maksaisi noin 247 000–279 000 euroa vuodessa. Selvityksen mukaan kustannuksia voisi mahdollisesti laskea ehkäisyvalmisteiden kilpailuttamisella.

Koska 20–24 -vuotiaiden ikäryhmässä tehdään kaikkein eniten raskaudenkeskeytyksiä, puoltaa tämä korkeampaa ikärajaa. Pohjois-Karjalassa raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 256, joista alle 19-vuotiaille 39 ja 20–24-vuotiaille 54. Nuorten osuus keskeytyksistä on siten noin 37 prosenttia. Raskaudenkeskeytysten kustannukset kunnille ovat Siun soten viranhaltijaselvityksen mukaan noin 124 000 euroa sairaalalaskutuksen osalta. Tämän lisäksi on myös huomioitava raskaudenkeskeytyksen aiheuttamat muut haitat ja kustannukset, joita keskeytys naiselle ja tämän läheisille aiheuttaa.

Ehkäisy ja ehkäisyneuvonta vähentävät raskaudenkeskeytyksiä ja sukupuolitautien leviämistä. On tärkeää suunnata maksuton ehkäisy ja ehkäisyneuvonta erityisesti nuorille, sillä juuri nuorille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. Ehkäisyn taloudellinen mahdollistaminen edesauttaa hyvien kokemusten saamista ja siten ehkäisyn jatkuvuutta myös vanhemmalla iällä.

Maksuttoman ehkäisyn hyötyjä ovat Siun soten selvityksen mukaan seksuaaliterveyden lisääntymisen lisäksi sukupuolitautien, ei-toivottujen raskauksien, raskaudenkeskeytysten, eriarvoisuuden ja sairaanhoidon kustannusten (kierukat pitkävaikutteisena ehkäisynä) väheneminen. Nämä tuovat kustannussäästöjä, lisäävät terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentävät raskaudenkeskeytysten aiheuttamaa taakkaa.

Me allekirjoittaneet valtuuston jäsenet esitämme, että Siun sote toteuttaa talousarvionsa puitteissa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilun (sis. kondomi-, e-pilleri- ja kierukkaehkäisyn) vuonna 2019 taikka vaihtoehtoisesti viranhaltijatyönä valmistelee kokeilun aloittamisen vuoden 2020 alusta ja huomioi kokeiluun vaadittavan määrärahatarpeen vuoden 2020 talousarvion valmistelussa. Kokeilun perusteella harkitaan, jatketaanko maksuttoman ehkäisyn tarjoamista.

Joensuussa 12.12.2018
Ensimmäinen allekirjoittaja Solja Niskanen, Siun soten vihreä valtuustoryhmä