Joensuun kaupungin tulee vähentää lentämistä ja kompensoida sen aiheuttamia päästöjä

Joensuun kaupunki on sitoutunut kunnianhimoiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Sen saavuttamiseksi on jo tehty työtä, mutta tavoitteeseen pääsy vaatii ilmastovaikutusten huomioimista kaikessa toiminnassa.

Lentäminen on ilmaston kannalta kaikkein haitallisin liikennemuoto. Ilmaston kannalta lentomatkustamista tulisikin välttää. Joensuun kaupungin tulisi miettiä keinoja, miten vähentää lentomatkustamista. Junaa tai linja-auton käyttöä tulee suosia lentokoneen sijaan sekä korvata matkoja kokonaan etäyhteyksien avulla mahdollisuuksien mukaan.

Joensuu tekee kansainvälistä yhteistyötä eri saroilla, mikä vaatii toisinaan myös lentomatkustamista. Myös kotimaassa pitkistä etäisyyksistä ja aikataulupaineista johtuen lentokonetta joudutaan välillä käyttämään.

Ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä Joensuun kaupunki voi näyttää esimerkkiä asukkailleen ja yhteistyökumppaneilleen kantamalla vastuun lentämisestä aiheuttamistaan ilmastopäästöistä. Silloin kun joudutaan matkustamaan lentäen, tulee syntyneet CO2-päästöt kompensoida. Kompensaatio toisi myös esille jokaisen matkan vaikutukset ilmastolle ja tekisi näkyvämmäksi eri matkustustapojen eroja päästöjen kannalta.

Tapoja kompensoida lentomatkustamisen päästöt on monia: panostuksia uusiutuviin energiahankkeisiin, metsitysprojektien rahoittamista, soiden ennallistamista, päästöoikeuksien pois ostamista jne. Päätöksen tueksi tuleekin selvittää Joensuun kannalta toimivin tapa kompensoida päästöt. Päästökompensaatiokeinon tulee olla sellainen, joka aidosti vähentää maailmanlaajuisesti CO2-päästöjä. Kompensaatiokeinoksi ei voi luokitella Joensuussa muutenkin tapahtuvaa hiilineutraalisuuteen pyrkivää ilmastotyötä. Yleensä lentomatkojen päästökompensaation hinta on murto-osa lentolipun hinnasta ja se voitaisiin laskea osaksi matkakuluja siinä missä matkaliput, majoitukset ja mahdolliset ruoatkin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuussa:
– otetaan käyttöön tapoja vähentää lentomatkustamista
– osana edustus- ja työmatkojen matkakuluja aletaan kompensoida Joensuun kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentomatkojen ilmastopäästöt
– päätöksen pohjaksi vertaillaan erilaisia keinoja toteuttaa päästökompensaatio. Niistä valitaan Joensuulle parhaiten sopivin vaihtoehto, joka vähentää maailmanlaajuisesti CO2-päästöjä.

Joensuussa 28.1.2019
Ensimmäinen allekirjoittaja Krista Mikkonen, Vihreä valtuustoryhmä