Joensuun nuorisovaltuustolla on tällä hetkellä puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin lautakuntien ja jaostojen kokouksissa. Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet kulkevat samaa reittiä kuin kuntalaisaloitteet, eivätkä välttämättä päädy valtuuston käsiteltäväksi. Lautakunnat ja jaostot ovat yksi väylä viestittää nuorten mielipidettä asioihin, mutta yksistään riittämätön keino osallistaa nuoria heitä koskevaan päätöksentekoon. Monissa kaupungeissa ja kunnissa nuorisovaltuustolla onkin lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä aloiteoikeus kaupungin-/kunnanvaltuuston kokouksissa.

Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksessa takaa nuorille mahdollisuuden ilmaista kantansa käsiteltäviin asioihin siten, että kaupunginvaltuusto kuulisi suoraan nuoria. Toisekseen aloiteoikeus mahdollistaa nuorisovaltuustolle saada aloitteensa kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Puhe- ja läsnäolo-oikeuden sekä aloiteoikeuden myöntäminen ovat selvä osoitus halusta toimia kuntalain 26 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla ja antaa nuorisovaltuustolle tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon lasten ja nuorten kannalta merkittävissä asioissa. Näiden oikeuksien antaminen nuorisovaltuustolle parantaisi entisestään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja olisi omiaan lisäämään nuorten kiinnostusta politiikkaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Joensuun nuorisovaltuustolle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Joensuussa 17.12.2018