Kaupunkipyöräjärjestelmän tarkoituksena on lainata tai vuokrata yhteiskäyttöpolkupyöriä niin asukkaille, turisteille kuin muillekin alueen kävijöille. Pääperiaate on, että kaupunkipyörää käytetään lyhyisiin matkoihin kaupunkialueella. Kaupunkipyöräjärjestelmä täydentää joukkoliikennepalveluja ja tuo matka-aika- ja terveyshyötyjä. Tyypillisesti järjestelmän käyttäminen on pyöräilijälle edullista ja mutkatonta, mikä kannustaa pyörien käyttöön. Merkittävä osa kustannuksista voidaan kattaa mainosrahoituksella ja sponsoroinnilla.

Kaupunkipyöräjärjestelmistä on saatu hyviä käyttökokemuksia Helsingissä, jossa  kaupunkipyörät otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Ensimmäisenä kesänä Helsingin 500 pyörällä poljettiin noin 400 000 matkaa, koko kaudeksi rekisteröityneitä käyttäjiä oli noin 10 000 ja pyörien käytöstä kertyi tuloja 450 000 euroa. Helsingin järjestelmä on sittemmin laajentunut ensin 1400 pyörään ja tänä kesänä järjestelmä laajenee myös Espooseen ja pyöriä tulee olemaan 2550. Helsingissä järjestelmä on rahoitettu mainoksilla ja sponsoroinnilla sekä käyttömaksuilla. Helsingissä pyörän saa käyttöönsä rekisteröitymällä palveluun verkossa. Tämän on todettu olevan toimiva keino eikä vandalismista ole ollut ongelmaa.

Helsingin kokemuksien perusteella myös useat muut kaupungit ovat tehneet päätöksen hankkia kaupunkipyörät. Keväällä 2018 Turkuun tulee 300 pyörää ja 37 asemaa kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella vuodella. Kuopio teki marraskuussa 2017 päätöksen hankkia kaupunkipyöräjärjestelmä, joka toteutetaan 100 asemattoman kaupunkipyörän ja 50 sähköpyörän hybridijärjestelmänä, jonka on tarkoitus tulla käyttöön ensi vuonna. Oulussa kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto valmistellaan vuoden 2018 aikana ja hankinta ratkaistaan vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaupunkipyörät olisivat kustannustehokas keino Joensuun joukkoliikenteen tason parantamiseen. Tämä tukee Joensuun tavoitetta pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisesta. Kaupunkipyörät tukisivat Joensuun imagoa pyöräilykaupunkina ja toisivat yhä enemmän käyttäjiä sekä joukkoliikenteelle että pyöräliikenteelle. Pyörät ovat jo nyt olennainen osa Joensuun kaupunkikuvaa ja värikkäät kaupunkipyörät veisivät sen vielä seuraavalle tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Joensuun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kaupunkipyörien hankkimiseksi Joensuuhun. Käytännössä tämä tarkoittaisi kaupunkipyörien toimintamahdollisuuksien ja rahoituskeinojen tarkempaa selvittämistä hyödyntäen Helsingissä ja muissa kaupungeissa saatuja positiivisia kokemuksia.