Joensuun päätöksenteossa tulee huomioida lapset ja nuoret entistä paremmin. Heihin kohdistuvilla päätöksillä on merkittävät vaikutukset niin kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaan kuin kuntalaisten hyvinvointiin.

Ehdotan, että haemme Joensuun kaupunkina mukaan UNICEF:n lapsiystävällinen kunta-ohjelmaan. Kevään 2018 haku on auki 18.5. saakka. UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Mallissa mukana olevat kunnat sitoutuvat kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta. Siinä kunta arvioi, miten hyvin lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittämä kymmenen tavoitteen lista. Kartoituksen tehtyään kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille.

Raportoinnin jälkeen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Sitä myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia. Tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Lapsiystävällisiä kuntia ovat tällä hetkellä mm. Hämeenlinna, Turku, Jyväskylä, Lappeenranta ja Oulu.

Joensuussa 18.12.2017

Ensimmäinen allekirjoittaja: Sari Koskinen, Vihreät

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/