Milena Varis, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, 25.9.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuulijat,

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen strategian valmisteluprosessiin. Valmistelu on ollut luonteeltaan moniulotteista ja osallistavaa. Strategian valmisteluvaiheessa on kuultu niin kuntalaisia, henkilöstöä kuin valtuutettujakin. Monien tahojen kuuleminen on mahdollistanut myös erilaisten näkökulmien kuulumisen strategiassa. Yhteisöllinen valmisteluprosessi on oikein hyvä alku strategian valmistelun kehittämisessä. Toivoisimme tosin jatkossa enemmän aikaa valmistelulle. Strategian olisi hyvä olla olemassa ennen talousarvion valmistelua. Lisäksi mietimme, voisiko jatkossa näihin taustakysymyksien laadintaan päästä vaikuttamaan. Tällä kertaa toki vaalien siirtyminen keväälle sai aikaan erilaisia aikataulullisia järjestelyjä tämän valmistelun osalta, mutta tästä voitaneen oppia seuraavalle kerralle jotakin.

Meidän tulee huolehtia, että palvelut ovat koko koulutuskaaren varrella hyvät.

Mielestämme on tärkeää, että koulutuskaupunki on nostettu strategiassa näkyvästi esille jo visioon. Hyvä, oppilaistaan ja opiskelijoistaan huolta pitävä koulutuskaupunki on merkittävä vetovoimatekijä niin lapsiperheiden kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Toisaalta hyvä koulutuskaupunki on myös elinvoimatekijä kaupungille. Meidän onkin huolehdittava koko koulutuskaaresta alkaen varhaiskasvatuksen lapsista ja jatkuen aina korkeakouluopiskelijoihin saakka. Meidän tulee huolehtia, että palvelut ovat koko koulutuskaaren varrella hyvät. Opiskelijat tuovat kaupunkiin tullessaan elämää ja säpinää ja pienet lapset tulevaisuutta ja jatkumoa. Koulutuskaupungin onkin huolehdittava vetovoimaisuudestaan, että opiskelijat ympäri Suomen löytäisivät tiensä Joensuuhun. Tämä toki tarkoittaa myös kulkuyhteyksien säilyttämistä, ettemme jää pussin perälle.

Osallisuuden ja kuntalaisten kuulemisen edistäminen on tärkeä strateginen tavoite. Tähän on lähdetty jo strategiaa tehdessä. Mielestämme onkin tärkeää kuulla aidosti kuntalaisten ääntä ja tuoda sitä esille päätöksenteon eri vaiheissa. Osallisuutta lisäävää on nimenomaan kuunteleminen, ei pelkkä kuuleminen. Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet luovat jonnekin kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyttä.

Pitkäaikaisten talousvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa on ensiarvoisen tärkeää. Kaikessa ei voida aina tuijottaa yhden vuoden lukuja, täytyy uskaltaa katsoa rohkeasti myös hieman pidemmälle. Tämän päivän panostus voi parhaimmillaan olla huomisen säästö. Kun osataan katsoa pitkällä tähtäimellä, osataan myös tehdä ennaltaehkäisyä parhaimmalla mahdollisella tavalla ja luoda edellytyksiä onnellisuudelle, hyvinvoinnille ja terveydelle. Panostamalla hyvinvointiin ja palveluihin lisätään kaupungin vetovoimaa. Hyvinvoinnin myötä saatu vetovoima taas lisää kaupungin kilpailukykyä suhteessa muihin lähiseudun kuntiin. Kun uusi yrittäjä pohtii, mihin yrityksensä perustaa ja perheensä aloilleen asettaa, ovat nämä vetovoimatekijät silloin keskiössä. Panostaminen hyvinvointiin siis lisää myös elinvoimaa.

Innostuminen ja onnistuminen täällä meijjän Joensuussa

Suuri ja pitkän aikavälin haaste on myös se, miten pystytään nostamaan työllisten määrää Joensuussa. Työllisyysluvut ovat joensuulaisittain hyvinkin karua luettavaa. Me jäämme niin koko maan kuin Pohjois-Karjalankin mittakaavassa keskiarvon huonommalle puolelle. Työttömyysluvuissa onkin tähdättävä valtakunnalliselle keskiarvotasolle. Hankintapäätökset ovat askel oikeaan suuntaan työllisyyden kannalta. Lisäksi tarvitaan yritysten tukemista. Uudet työpaikat syntyvät useimmin uusiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Innostuminen ja onnistuminen täällä meijjän Joensuussa on varmasti helppoa, kun vain oikeanlaiset puitteet ja mahdollisuudet ovat olemassa.

Haluamme nostaa esille myös kestävän kehityksen. Toteutamme tällä saralla valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa ja sitoudummekin sitä myötä moneen merkittävään asiaan. Tulee muistaa, että kestävä kehitys on muutakin kuin pyrkimyksiä saavuttaa hiilineutraalisuuden tavoite vuoteen 2025 mennessä, se on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämistä sekä tasa-arvon ja esteettömyyden edistämistä, kuten strategiaankin asiaa on avattu. Onkin tavoiteltavaa, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma.

Seuraavassa vaiheessa strategia tuleekin jalkauttaa eri toimialoille ja pohtia käytännön toimia strategian toteuttamiseksi. Oleellista on myös seurata erilaisin mittarein tätä toteutusta, sitä ei tule missään nimessä unohtaa.

Koska aikaa on rajoitetusti, halusimme nostaa tässä esille vihreälle valtuustoryhmälle merkittävimmät strategiasta nousseet kohdat. Uskomme, että yhdessä tehden saamme hyvää aikaiseksi.