Tämän syksyn talousarvioneuvottelut sujuivat pääpiirteissään yllättävän ja ilahduttavan yksituumaisesti ja vaivattomasti. Siinä vaiheessa kun ryhmät kokoontuvat yhteen keskustelemaan talousarviosta, on meillä pohjana jo kaupunginjohtajan talousarvioesitys. Tähän, jo hyvin pitkälle valmisteltuun esitykseen ryhmät esittävät muutoksia – tavanomaisesti erilaisia tärkeäksi kokemiaan menolisäyksiä ja toiminnallisia tavoitteita –, muistaen kuitenkin talouden asettamat raamit, esimerkiksi jo ennalta päätetyn veroprosentin, jonka asettamisessa on enemmän tai vähemmän vuoropuhelua tarpeiden kanssa.

Siinä taloudessa riittääkin muistettavaa. Kaupungin taloutta varjostaa epätietoisuus tulevaisuudesta, eli seikat, joihin kaupungilla itsellään ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa. Kaupunginjohtaja kävi läpi niitä veropohjaan liittyviä haasteita, jotka pienentävät tulevaisuudessa liikkumavaraamme. Lisäksi noin kaksi kolmasosaa kaupungin käyttötaloudesta menee Siun sotelle, jonka talousarvio valmistellaan itsenäisesti kuntayhtymässä. Vaikka kaupunki voi tietysti pyrkiä kuntayhtymän merkittävimpänä omistajana ohjaamaan kuntayhtymän toimintaa asettamalla sille kunnianhimoisia taloudellisia tavoitteita tiukalla raamilla, kaupungin vaikutusmahdollisuudet menojen luonnolliseen kasvuun ovat kuitenkin rajalliset.

Kuntayhtymään voi tietysti kerrytellä alijäämää, mutta en tiedä, onko sekään pidemmän päälle viisasta. Myös vielä muutaman mutkan päässä mahdollisesti häämöttävä maakuntauudistus voi talousarvioehdotuksen mukaan jo yksinään aiheuttaa noin 0,6 prosentin korotuspaineen kunnallisveroprosenttiin.

No, takaisin siihen, mihin voimme vaikuttaa ja mihin meidän kaikesta huolimatta kannattaa vaikuttaa.

Erityisen ilahtuneita me Vihreät olemme siitä, että ryhmät jakoivat laajasti huolemme koulutuksen tilanteesta ja että koulunkäynnin ja perheiden tukeen, erityisesti erityisopettajien, perheohjaajien ja koulunkäynnin ohjaajien palkkaamiseen on nyt tehty neljännesmiljoonan satsaus. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden torjuminen on tärkeimpiä panostuksia tulevaisuuteemme.

Kiitos siitä teille kaikille.

Vihreää valtuustoryhmää ilahduttaa myös se, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen on sitouduttu niin, että tuon oikeuden palauttamiseksi tehdään tarvittavat päätökset vuoden 2019 aikana.

Kolmas Vihreille tärkeä, eurojen osalta pienempi, mutta vaikuttavuudeltaan ja näkyvyydeltään suuri panostus oli järjestöavustusten nostaminen. Järjestöjen arvokas työ nuorison, kulttuurin, liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja asukas- ja kylätoiminnan parissa luo osallisuutta, tarjoaa työtä ja toimeliaisuutta, elähdyttää kaupungin elinvoimaa ja on ensimmäinen, tärkeä linkki ennaltaehkäisyn pitkässä ketjussa. Tähän ketjuun kuuluu myös ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattorin palkkaamisen selvittämisen lisääminen talousarvioon. ”Palkkaamisen selvittämisen lisääminen” siksi, että työnjakoa Siun soten kanssa on vielä näiden rajapintapalveluiden osalta tarkennettava. Tästä kiitos kaikille asiaa ajaneille.

Niistä Vihreiden tavoitteista, jotka eivät päätyneet talousarvioon tai päätyvät sinne vain osittain, mainitsemme Joensuun ilmastotavoitteet. Joensuulla on koko Suomen kunnianhimoisin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025. Tämä tärkeä tavoite vaatii rohkeutta viedä sen mukaisia toimenpiteitä myös talousarvioon. Ne ovat Vihreiden mielestä jääneet liian vähäisiksi.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii meiltä kaikilta tekoja nopeasti. Ilmastotavoitteiden tulee näkyä siinä, kuinka paljon kaupunki voi tulevaisuudessa odottaa saavansa metsätuloja metsistään ja kuinka paljon olemme valmiita panostamaan liikenteen päästöjen vähentämiseen joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia kehittämällä. Vain muutamia asiakokonaisuuksia esiin nostaaksemme.

Joukkoliikenteeseen tehtäviin satsauksiin meidän on palattava nopeasti, jotta pystymme vastaamaan myös ripeästi lisääntyneeseen joukkoliikenteen kysyntään. Tässä vaiheessa meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa valtion joukkoliikenneavustuksista ja kaupungin omat selvityksetkin ovat vielä kesken. Mutta, kun nämä asiat selviävät, tulisi valtuuston palata asiaan ja varmistaa, että kaupungin omat joukkoliikenteeseen suunnatut resurssit ovat riittävät. Tämän osalta teemme myöhemmin tässä asiakohdassa asiaan liittyvän tekstimuutosesityksen.

Kiitos ryhmille mutkattomasta, suorasta, avoimesta ja kokeilevasta yhteistyöstä.