Iiris Pääkkönen ja Maria Roivas 20.3.2017

Tahdomme Joensuun alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. Nuorille tarjottavat
ehkäisymuodot kattaisivat sekä hormonaaliset että ei-hormonaaliset ehkäisymenetelmät
kuten kondomit ja kuparikierukan. Kondomien tarjoaminen ehkäisee sukupuolitauteja ja
jakaa vastuuta ehkäisystä tasaisemmin kaikille sukupuolille.

Ehkäisyn maksuttomuus on selkeästi lisännyt ehkäisyn käyttöä niissä kunnissa, joissa se on
nuorille tarjottu. Hyvänä esimerkkinä maksuttoman ehkäisyn toimivuudesta ja järkevyydestä
toimii Rauman kunta, jossa klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. Rauma
on onnistunut säästämään 100 000 euroa vuosittain tarjoamalla maksuttoman ehkäisyn
nuorille. Maksuton ehkäisy toisi myös Joensuun kunnalle säästöjä raskaudenkeskeytyksien
ja sukupuolitautien vähenemisen ansiosta. 20-24-vuotiaiden ikäluokka tekee kaikista eniten
raskaudenkeskeytyksiä ja täten on perusteltua asettaa ehkäisyn maksuttomuus yltämään
25-vuotiaisiin asti.

Taloudellista kannattavuuttakin tärkeämpi asia on nuorten kuntalaistemme terveys. Ehkäisy
maksaa käyttäjälleen, mikä voi olla esimerkiksi opiskelijalle tai alaikäiselle este ehkäisyn
aloittamiselle. Heillä, joille ehkäisy on kohtuuttoman kallista, on suurempi riski sairastua
sukupuolitautiin tai päätyä tekemään raskaudenkeskeytys. Raskaudenkeskeytys voi olla
nuorelle raskas prosessi niin fyysisesti kuin henkisestikin. Koska maksuttomalla ehkäisyllä
voidaan vähentää nuorten terveydellisiä ongelmia sekä edistää heidän seksuaaliterveyttä ja
mielenterveydellistä jaksamista, on se mielestämme tärkeä ja järkevä sijoitus.

Vihreiden kuntavaaliehdokkaat Joensuussa
Iiris Pääkkönen (20v.) ja Maria Roivas (20v.)