Joensuu linjasi syksyllä uudessa strategiassa tavoittelevansa koulutuksen kärkikaupungiksi. Opettajina ja vasta valittuina valtuutettuina olimme tästä innoissamme. Visiot ovat hienoja opetuksen inkluusiosta koulutusvientiin. Ensitöiksi olemme kuitenkin saaneet eteemme vaikeita kysymyksiä kouluverkkoon ja kiinteistöihin liittyen.

Koulutuksen kärkikaupungin tavoite vaatii mielestämme tarkemman vision siitä mihin tähtäämme ja millaisilla keinoilla sen aiomme saavuttaa. Kouluverkkoa ja opetuksen järjestämistä tulee miettiä koko Joensuun kaupungin alueella ja tilojen ohella myös laadun näkökulmasta. Tällainen keskustelu ja työskentely on jäänyt harmillisen vähäiseksi. Strategian läpäisevä ajatus on yhteistyö. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulisi mielestämme keskustella ja ideoida rohkeasti niin toimialojen kuin valtuustoryhmien rajat ylittäen. Valmistelua tulisi tehdä entistä tiiviimmin tilakeskuksen kanssa ja kuntalaisten ohella kuulla myös opetushenkilöstöä. Investointitahtia on pakko hillitä ja sitä suuremmalla syyllä meidän on tarkasteltava toimia pitkällä 10-20 vuoden tähtäimellä, eikä yksittäisinä tilaratkaisuina. Tämän suhteen olemme toiveikkaita, koska 12.2. on kutsuttu koulutusasioiden äärelle kaikki valtuutetut ja asiaan liitttyvät virkahenkilöt yhteiseen iltakouluun.

Lisää laatua päätöksentekoon saataisiin tekemällä vaikuttavuusarviointeja. Koulu- ja varhaiskasvatusasioissa tulisi ottaa käyttöön esimerksi lapsivaikutustenarviointi. Jätimmekin joulukuun valtuuston kokouksessa aloitteen Lapsiystävällisen kunta- ohjelmaan hakemisesta. Ohjelmaan sisältyy olennaisena osana näiden arviointien käyttäminen päätösten valmistelussa.

Sari Koskinen (vihr.), kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen
Milena Varis (vihr.), kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointilautakunnan jäsen