Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen on kehitetty valtakunnallinen Kaikukortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kulttuuripalveluihin. Kaikukortti-kokeilua koordinoi Kulttuuria kaikille –palvelu ja kortin kehittämistä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kaikukortti nostaa esiin paikallista ja valtakunnallista kulttuuritarjontaa ja korostaa kulttuuria osana hyvää elämää. Kulttuurin harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Kaikukortti tukee sosiaalista kuntoutusta ja osallisuutta sekä edistää tiukassa rahatilanteessa olevien henkilöiden elämänlaatua. Kaikukortti luo uudenlaisia kumppanuuksia ja rakenteita kulttuuri- ja sotealan välille. Kulttuuritoimijoille Kaikukortti on keino tavoittaa uusia yleisöjä ja madaltaa osallistumisen kynnyksiä.

Kaikukortin voivat saada henkilöt, jotka käyttävät asiakkaana palveluita sellaiselta sosiaali- ja terveysalan toimijalta, joka on mukana Kaikukortti-toiminnassa, ja ovat niin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, etteivät voi siitä syystä käyttää kulttuuripalveluja. Kaikukortin saaminen ei edellytä tietyn tulorajan alittamista, olennaista on asiakkaan kokemus siitä, että oma taloudellinen tilanne on este kulttuuripalvelujen käyttämiselle.

Kaikukortti on tällä hetkellä käytössä mm. Espoossa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja Oulussa. Esimerkiksi Lappeenrannassa Kaikukortin kulttuurikohteita ovat museot, kaupunginorkesteri, musiikkiopisto, kansalaisopisto sekä kesäteatterit. Kaikukortin jakajia puolestaan ovat mm. työvoiman palvelukeskus, vanhussosiaalityö, vammaispalvelut ja kuntouttava päivätoiminta. Lappeenranta on tässä tapauksessa erinomainen vertailukohde Joensuulle, koska myös siellä sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty maakunnallisen kuntayhtymän alle.

Ehdotamme, että Joensuun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin liittyäkseen Kaikukortti-kokeiluun.

Ensimmäinen allekirjoittaja, Hanna Susitaival, Joensuun Vihreä valtuustoryhmä