Iiris Vesala 13.3.2017

On järjetöntä purkaa normeja luomalla niitä lisää. Jo ennestään ylityöllistettyjen sosiaalityöntekijöiden aikaa ei pidä laittaa siihen, että he arvioivat, suodaanko kokopäivähoitoa haluavalle merkintä lapsen ”lisätuen tarpeesta” vai ei. Meidän on saatava takaisin jokalapsenoikeus päivähoitoon! Joensuun kaupunginvaltuuston päätös lakkauttaa lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon on lyhytnäköinen ja seuraavan valtuuston täytyy kumota se. Tämä on tärkeää sekä lasten, vanhempien että kunnan kannalta.

Päätös ei ole puhtaan taloudellinen, vaan myös ideologinen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden vastustajat maalailevat kuvaa työttömistä sohvalla makoilevina pummeina, jotka eivät vaivaudu hoitamaan edes omia lapsiaan. Samaten vaativan vauvan uupunut vanhempi onkin näissä mielikuvissa lattemamma, joka postailee belfieitä someen. Työelämä, jonka tarpeisiin vastaaminen on päivähoidon yksi tehtävä, on kuitenkin rajussa muutoksessa. Epäsäännöllistä työtä tekevät ja itsensä työllistävät ovat koko ajan kasvava ryhmä. Vaikeutamme huomattavasti näiden ihmisten mahdollisuuksia ottaa vastaan töitä ja toimeksiantoja, jos heittelemme heidän lapsiaan tarhasta kotiin ja takaisin.

Lasta ei saa pompotella edestakaisin, vaan hänen pitää saada olla samassa tutussa ryhmässä omien kavereidensa ja tuttujen hoitajien kanssa. Lisäksi kokemus on osoittanut, että esimerkiksi maahanmuuttajaperheen lapsen tarvetta oppia suomen kieli ei välttämättä pidetä tarpeeksi hyvänä syynä päästä kokopäivähoitoon. Mikäli lapsi ei opi kieltä päiväkoti-ikäisenä, hän ei pääse aloittamaan peruskouluopintojaan samassa tahdissa kuin muut lapset. Eriarvoisuuden siemenet kylvetään siis jo päiväkodissa.

Vanhemman on pystyttävä ottamaan työtä vastaan myös niin sanotuissa epätyypillisissä – siis nykyajan tyypillisissä – työsuhteissa. Työtä ei pysty tekemään, ellei voi olla varma siitä, että lapsi saa vanhempien työpäivän ajan hyvää hoitoa. Emme halua palata aikaan, jolloin lapset vahtivat toisiaan vanhempien hankkiessa perheelle elantoa. Lapsi ei saa olla ongelma, jota pompotellaan hoitajalta toiselle työtilanteiden muuttuessa nopeasti. Jokaisella lapsella on oikeus aikuisen hoivaan ja huolenpitoon, vanhempien työsuhteiden muodosta riippumatta.

Eräs kunnan tärkeimmistä tehtävistä on edistää työllisyyttä. Purkamalla työssäkäynnin esteitä, kuten lasten päivähoitopompottelua, lisäämme mahdollisuuksia työllistyä ja ottaa vastuuta niin omasta elämästä kuin myös yhteiskunnan menestyksestä. Tukemalla yrittäjiä ja itsensä työllistäjiä esimerkiksi toimivin yhden luukun yrittäjyysneuvontapalveluin luomme verotuloja ja sitä kautta hyvinvointia.

Samalla kun turvaamme jokalapsenoikeuden päivähoitoon, turvaamme myös vanhempien oikeuden työskennellä. Suomella ei ole varaa menettää yhtään terävää päätä ja ahkeraa käsiparia byrokratian alttarille.

Iiris Vesala on kuntavaaliehdokas Joensuussa numerolla 254 ja toimii Joensuun Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajana. Tutustu Iiriksen kampanjaan: http://www.facebook.com/vesala.iiris