Tutustu Joensuun Vihreiden tavoitteisiin kevään kuntavaaleissa ja tulevalla vaalikaudella:

HUOMENNA JOENSUU ON VIHREÄ

Ohjelmassa on viisi teemaa:
1 Ympäristö ja ilmasto
2 Koulutus
3 Hyvinvointi ja terveys
4 Talous ja työllisyys
5 Osallisuus ja ihmisoikeudet

VIHREÄSSÄ JOENSUUSSA

  • ympäristö, ilmasto ja ihmisten hyvinvointi huomioidaan kaikessa päätöksenteossa
  • voidaan hyvin vauvasta vaariin. Siellä viihtyvät perheet ja siellä on hyvä vanheta
  • koulutus on ensiarvoisen tärkeä hyvinvoinnin tekijä
  • kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuuteen
  • lähiluonto on monimuotoista ja kaikkien saavutettavissa
  • on elinvoimaa ja vireää yritystoimintaa, mikä luo työpaikkoja, palveluja ja tuloja. alueen asukkaille sekä verotuloja yhteiseen käyttöön
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään mahdollisuutena huomioida kaikkien kuntalaisten potentiaali.

Koko ohjelman löydät täältä:

Vaaliohjelma