Sivistys luo hyvinvointia kaikille

Hyvinvoinnin edistäminen on uuden kunnan keskeisiä tehtäviä. Vapaan sivistystyön ja kulttuurin yhteys hyvinvointiin on tutkimuksilla osoitettu. Kansalaisopisto ja kirjastot ovat kuntalaisia lähellä olevia tärkeitä sivistyspalveluita.

Kansalaisopisto on arvostetuimpien kuntapalvelujen joukossa. Kansalaisopistojen toiminta mahdollistaa matalan kynnyksen harrastamisen eri ikäryhmille ja ylläpitää ikääntyvien toimintakykyä. Jyri Mannisen Suomi nousuun sivistyksellä -tutkimuksen (2015) mukaan kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle hyvinvointivaikutuksina yli kolmen euron hyödyn. Vapaan sivistystyön resurssit on turvattava ja kurssimaksut pidettävä edullisina.

Vaalikoneissakin kysyttiin, pitäisikö kirjastojen keskittyä kirjojen lainaamiseen. Me uskomme, että kirjastot voivat edelleen kehittyä monipuolisina ajanvietto- ja kohtauspaikkoina. Kirjat eivät ole katoamassa, vuonna 2015 Joensuun seutukirjastossa tehtiin 2,3 miljoonaa lainausta. Tapahtumat täydentävät kirjastojen palvelutarjontaa, samaisena vuonna Joensuun seudun kirjastoissa järjestettiin lähes 870 tapahtumaa yli 20 000 kävijälle.

Karsikossa kirjasto ja asukasyhdistys toimivat aktiivisessa yhteistyössä ja maaseutualueiden kirjastoissa on käytössä omatoimiasiointi. Nämä tarjoavat kuntalaisille lisää mahdollisuuksia käyttää kirjastoa, mutta vapaaehtoistyöllä tai omatoimiasioinnilla ei saa korvata kirjaston henkilökunnan työpanosta. Kirjastojen ovien tulee olla riittävän usein kaikille avoinna.

Sari Koskinen ja Hanna Susitaival

Kuva: Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys