Joensuun vihreä valtuustoryhmä 

Hannele Autti
Ville Elonheimo
Sari Koskinen
Mira Pesonen
Krista Mikkonen
Iiris Pääkkönen
Maria Roivas
Hanna Susitaival, ryhmän puheenjohtaja
Milena Varis, ryhmän varapuheenjohtaja

Varavaltuutetut:
1. Kristiina Vesama
2. Atte Korte
3. Iiris Vesala
4. Eeva Hämäläinen
5. Marjo Hämäläinen
6. Marko Jönhede
7. Risto Ikonen

Kaupunginhallitus
Hannel Autti, 2. varapuheenjohtaja
Sari Koskinen
Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto
Hannele Autti
Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Sari Koskinen
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Milena Varis, varapuheenjohtaja
Maria Roivas
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Mira Pesonen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta
Hanna Susitaival, varapuheenjohtaja
Atte Korte
Kaupunkirakennelautakunta
Ville Elonheimo
Marjo Hämäläinen
Seudullinen joukkoliikennejaosto
Ville Elonheimo, puheenjohtaja
Alueellinen jätelautakunta
Päivi Hokkanen
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Marko Jönhede
Iiris Pääkkönen
Teknisten palvelujen johtokunta
Eeva Hämäläinen
Päivi Hokkanen

Puhas Oy
Kristiina Vesama, hallituksen puheenjohtaja
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Hanna Susitaival, puheenjohtaja
Maakuntahallitus
Hannele Autti, 2. varapuheenjohtaja
Siun soten hallitus
Sari Koskinen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus
Maria Roivas

Täältä löydät kaikki Vihreiden edustajat eri toimielimissä:
Joensuun Vihreiden luottamushenkilöt

 

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Krista Mikkonen
krista.mikkonen@eduskunta.fi

Ministerin sihteeri
Sähköposti: kristina.tamminen@ym.fi  
Puhelin: +358 295 250 286